Rutto Mart

אבל, לפי הטון שבה התייחס אליו, זה בטח היה מישהו המתמחה הסבל הנורא ביותר. אבל זה לא היה הדרך היחידה לשוחח. אנשים שלא היה טעם החיים עם הזמנים הרעים. לפעמים, כאשר הוא התייחס בייסוריו של העבר, אמר: \"אלי באותו זמן הייתי צריך לעבור הים של קפיצה, הביצה של pugio (כך במקור)\". גדול צריך להיות המאמץ של מי דרך הים יחיד מאוגדים, ביצה בצעקה רק קינה, וזה מה מתורגם כ \"pugio\". וכאשר זו דרך לומר היה מאוד חוזרות, ואז פנתה עוד אחד אימרות שלה. \"מה אני?\" .

הנה, שלושה על הישבן של כישלון, לחזור אותי יותר\". אני מרגיש אדם אחר של כאב כשאני רואה שלושה אנשים רכוב על אופנוע, הסתברותיות כמו הטיול על החיה זעירים, במיוחד כאשר הם שלושה מטיילים. היית \"על הגב\" And..? בזמנים ההם, כמו עכשיו, היו אנשים נוטים ליצור התנגשויות ומקבלת בצרות. . אני זוכר שני משפטים חזקים, אשר ניתן לפרסם ללא חשש הילדים לקרוא אותם (כי היו אחרים): \"פלוני סבור כי. הדייסה מרק\". ועוד אפילו חזק יותר, לנזוף קבוצה של אנשים צעירים המבקשים מבקשים התביעה: \"ומה את חושבת. מה היא מלחמה cumbiamba?\" לאט לאט הנרות של המפגש היו בחוץ, זה דור שלם של חז ל רחוב ומשוררים של המילה פשוט הושתק על ידי המעבר הנחרץ של זמן.

אמא שלי הגיע גם תורו של פיצול ומתי, זה זה קרה, העולם גרם לי חתיכות. היא יצאה בזמן שהם יותר שירת אותי שלו, התמיכה שלהם, את החיוך וביטויים כתף במקום רבצי כשרציתי לצאת להתאוורר. עם זאת, זמן קצר לאחר עזיבתו, כשהייתה לי מהגדולים בהוכחות הקיום שלי, בדקו כי ליוותה אותי מאז נצח עם משפטים חכמים שלימדתי בילדות. \"בתוך מערבולת וצבעים מצוקה אפור, זיכרונות הגיעו הביא לי אותה קול מתוק ומלא הרשעה: שקט דוחן, אשר לא ילדו של אלוהים מת למטה\" אלחנדרו Rutto Martínez הוא סופר יוקרתי איטלו-colombiano, מבוסס ב המחלקה של גואירה, לקולומביה בצפון. הוא מחברם של ארבעה ספרים על הנושא של מנהיגות, והתפתחות האדם. כל הזמן משתתף באירועים אקדמי חשיבות רבה ובין ימים של הכשרה לעובדים של חברות גדולות. אם ברצונך ליצור קשר לכתוב לדואר: או לבקר באתר האינטרנט שלהם:.