התנועה של עושר

במקביל בדוחות נקבע לפי סטיות אחוז מהעלות בפועל של עושר רכשה מהערך שלהם במחירים מוזלים, כמו גם לשמור תיעוד של הפרעות תנועה כפונקציה של שימושים של עושר. לפיכך, מספר אמירה 10, עם הרשמה מקיף הלוכד את התנועה של העושר כל החומר בהקשר של הארגון מקבלי ההחלטות, את מקורות האספקה ​​(כולל תזוזה פנימית), כיוונים של משתמשים …